Provoz Základní umělecké školy v Lounech bude obnoven od pondělí 11. května.

  • Žáci i zaměstnanci budou muset dodržovat předem stanovená hygienická pravidla. Obdrží je formou aplikace iZUŠ nebo od svých učitelů.
  • Při prvním vstupu do školy odevzdají žáci Čestné prohlášení – podobné jako pro žáky prvního stupně základních škol. Podepisují například, že nejsou v pravidelném kontaktu s rizikovými osobami.
  • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům – nikoliv doprovázejícím osobám.

Prohlášení ředitele ZUŠ Louny

Podle zuslouny.cz