Nabízíme aktuální informace k zajištění fungování Městského úřadu Louny s účinností od 1.5.2020.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny v plném rozsahu dle platného organizačního řádu.