Vláda od pátku 24.4.2020 ruší zákaz volného pohybu osob, či povoluje vycestovat do zahraničí. Další informace najdete zde.

Čtvrtek, 24. dubna 2020

  • Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
  • Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
  • Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
  • Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek
  • Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek

Podle koronavirus.mzcr.cz