MZČR připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V tomto přehledu nabízíme, která opatření budou uvolněna dnem 20.dubna 2020.

Pondělí, 20.dubna 2020

Vysoké školy a vědecko-akademické instituce
 • Individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů
 • Individuální konzultace
 • Individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium
 • Individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací)
 • Individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
Tréninkové aktivity
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti
 • V menších skupinách za přesně definovaných podmínek
 • Pro sportovce s profesionální smlouvou, vrcholové sportovce MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
Svatby
 • Do 10 lidí
 • Za specifických hygienických podmínek
Další akce a prodejní místa
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Podle koronavirus.mzcr.cz