Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května.

Pondělí, 11.května 2020

Provozovny

 • všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb)
 • provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)
 • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

Veřejná místa a služby

 • holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie
 • muzea, galerie a další podobná zařízení
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob

Činnosti většího počtu osob

 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob – VÍCE ZDE VE ČLÁNKU O SPORTU
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

Školství

 • možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků
 • možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků
 • osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb
 • střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině
 • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe
 • osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech
 • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině
Dodatky
 • Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.
 • Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla
  • Zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • Při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Podle koronavirus.mzcr.cz