Informace k zajištění fungování Městského úřadu Louny s účinností od 1.5.2020.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny v plném rozsahu dle platného organizačního řádu takto:

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:
Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý7:30 – 15:00
Středa7:30 – 17:00
Pátek7:30 – 14:45
 • Úřední soboty jsou až do odvolání zrušeny.
 • Klienti budou vyřizováni na základě telefonického objednání na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu popř. ústředny na telefonním čísle 415 621 111.
 • Nadále je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Příjem žádostí

 • Písemné žádosti

  A) podatelnou v historické budově radnice s možností potvrzení převzetí

  B) vhozením do úložného boxu v budově Pod Nemocnicí 2379 po předchozí telefonické konzultaci s pracovníky konkrétního odboru (v případě kdy není požadováno potvrzení převzetí)

 • Elektronické žádosti

  A) na adrese podatelna@mulouny.cz

  B) prostřednictvím datové schránky ID gc9bxmk
 • Osobní podání žádosti jen ve výjimečných případech, kdy nelze žádost podat výše uvedenými způsoby

Příjem správních poplatků

Budova Mírové nám. 35

 • Pokladna ekonomického odboru (příjem  pouze hotovostních plateb)

Budova Pod Nemocnicí 2379

 • Platební terminál
 • Pokladna odboru správního (příjem plateb pouze platební kartou)

Pravidla pohybu v budovách městského úřadu

 • Bude koordinován počet klientů, kteří mohou ve stejný čas vstoupit do budov městského úřadu v době úředních hodin
 • Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekací zóně
 • Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
 • Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů na desinfekční prostředky

Prosím zvažte, zda i v následujících dnech je Vaše osobní přítomnost na pracovištích městského úřadu opravdu životně důležitá.

Aktuálně podle mulouny.cz