Změna v možnostech testování v odběrovém centru (dále jen OC) Nemocnice Žatec, o.p.s.

Odebíráme také samoplátce

 • od 11. 5. 2020 provádíme odběry u:
 • samoplátců (bez indikace lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví),
 • a dále u pacientů, které indikoval:
 • praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pneumolog, infektolog, nebo lékař lůžkového zdravotnického zařízení (dále jen lékař)
 • orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen hygienik).

Dispoziční umístění

 • OC se nachází ve Studentské ulici, v aleji na okraji parku pod nemocnicí u staré vrátnice.
 • Provozní doba je ve všední dny od 10 do 12 hodin (mimo svátky).
 • K odběrovému místu lze přijet vozem nebo přijít pěšky.

Možnosti objednání

 • Objednávání na tel. č.: 607 056 741
 • volat můžete od pondělí do pátku od 8:30 – 15 hodin, mimo svátky.

Cena odběru

 • Odběr, který indikoval lékař nebo hygienik, je hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Samoplátci si odběr hradí sami.
  • Cena odběru a vyšetření vzorku je stanovena Ceníkem placených služeb Nemocnice Žatec, o.p.s. a činí 2.500,-Kč (vč. 15% DPH).
  • Před odběrem se samoplátce dostaví do pokladny nemocnice.
  • Úhradu možno provést bezkontaktně, platební kartou.
  • Obdrží 2x doklad o platbě:
   • 1x zůstává pacientovi
   • 1x pacient předá v OC

Co a jak se odebírá

 • Odběry: Vyšetření PCR SARS CoV-2 (COVID-19) je provedeno z výtěru zadní části nosohrtanu, tenkou štětičkou, zavedenou, při mírném záklonu hlavy, přes nos, do zadní části nosní dutiny.
 • Odběr trvá přibližně 10 vteřin. Je nepříjemný, může způsobit chvilkovou bolest, případně drobné krvácení z nosu.
 • Samotný odběr provádí zdravotní sestra.

V Odběrovém centru

 • Pacient na místě předloží zdravotní průkaz pojištěnce a občanský průkaz.
 • Zdravotní personál po jeho předložení ověří elektronickou žádanku, kterou vystavil lékař nebo hygienik.
 • U samoplátce vystaví žádanku zdravotní sestra OC.

Výsledky

 • Výsledek vyšetření bude nejdříve za 24-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.
 • Výsledek vyšetření pacientovi s indikací lékaře oznámí lékař nebo hygienik, který vyšetření indikoval.
 • Výsledek vyšetření samoplátce bude v OC nejdříve za 24-48 hodin od vyšetření, ale čekací doba může být i delší.

Personál děkuje za ohleduplnost a respektování jeho pokynů. Nezbytné je dodržování preventivních opatření, jako je zakrytí nosu a úst, bezpečný rozestup ve frontě a správná hygiena!

Odběrové místo se nachází ve Studentské ulici, v aleji na okraji parku pod nemocniční zdí u staré vrátnice.

Podle nemzatec.cz