Plánovaná sběrová sobota proběhne standardně. Sběru již nebrání žádná omezení.

  • Sobota, 9. května – v době od 8 hodin do 12 hodin

O sběrové sobotě

V době od 8 h do 12 h lze do přistavených kontejnerů odkládat

  • objemný odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.)
  • železný odpad
  • elektrozařízení

Sběrová sobota není určena pro odvoz směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu (např. stavební suť, okna, bytová jádra apod.), nebezpečných odpadů či biologicky rozložitelného odpadu (např. tráva, větve, listí apod.).

Podle mulouny.cz