Povinné informace o pravidlech

Pravidla anket vytvořila redakce webové stránky „Koronavirus v Lounech“ s url adresou koronavirus.wz.cz a s doménovým aliasem virlouny.cz, který přesměruje návštěvníka webové stránky na základní doménu.

Pravidla anket (popřípadě dotazníků), dále vždy jen „Pravidla“ jsou sepsané podmínky využívání anketních souborů a dotazníků, které jsou na naší webové stránce zpracovány kódem HTML ve formátu .php a dalších formátech, které webová stránka a šablona webu využívá.

Host, tedy návštěvník webové stránky, je nadále označován vždy jako „návštěvník“. Účastník ankety nebo dotazníku je nadále označován vždy jako „účastník“.

Dodržování těchto pravidel je povinné, pokud návštěvník webové stránky chce těchto anket využít a hlasování či odpovídání se zúčastnit.

Návštěvník nemá povinnost účastnit se jakékoliv aktivity související s anketami a stát se tak účastníkem. Účast a poskytnutí informací pro vývojáře webu je zcela dobrovolné.

Pravidla anket

 1. Účast v anketách a dotaznících je vždy dobrovolná. Účast v anketách a dotaznících není povinná.
 2. Účastník uvádí pravdivé informace, v jeho vlastním zájmu.
 3. Účastník nepodvádí a nehlasuje zbytečně několikrát, pokud k tomu anketa sama nevyzývá. Tato skutečnost může být ověřena podle jména IP adresy účastníka.
 4. Účastník souhlasí s „Ochranou osobních údajů“ stisknutím tlačítka „Odeslat“.
 5. V případě doplňovacího typu ankety či dotazníku (účastník doplňuje vlastní informace) dodržuje účastník slušné vyjadřování, nepíše vulgarity, nemusí být objektivní, píše sám za sebe, není ovlivňován třetí stranou a souhlasí se vším co napíše.

Ochrana osobních údajů v anketách

 1. Účastník nepíše své osobní informace. Osobní informace a osobní údaje které mohou býti bezpečně vyžadovány; jméno, příjmení, e-mail, popř. další vyžaduje-li to anketa.
 2. Provozovatel webových stránek neposkytuje žádné osobní informace a osobní údaje třetí straně.
 3. Odpovědi anketních otázek jsou archivovány.
 4. Ankety zaznamenávají IP adresy účastníků anket.
 5. IP adresy nejsou předávány žádné třetí straně. Jedná se o osobní údaj a osobní informaci.
 6. Provozovatel webu dodržuje všechna zde zmíněná nařízení a všechny body „Ochrany osobních údajů“.

Nedodržení pravidel ankety

 1. Nedodržení pravidel se netrestá, nicméně situace jsou řešeny následujícími způsoby;
 2. Nedoržené pravidlo maximálně jednoho hlasování v jedné anketě: počítá se pouze jeden hlas.
 3. Uvádění nepravdivých informací – např. email: redakce webu nemůže účatníka úspěšně kontaktovat, bude-li to potřeba.
 4. Další nedodržení pravidel, které bude jiné než nabízené případy výše, bude řešeno samostatně.

Tato pravidla jsou platná od 3.5.2020, naposledy aktualizovaná 14.5.2020

Redakce webu Koronavirus v Lounech