Město Louny a MZČR informují o pravidlech a podmínkách pořádání svateb ode dne 11.5.2020.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována níže uvedená pravidla.

Pravidla pořádání svateb

  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství

Podle mulouny.cz