Město Louny je připraveno pomoci podnikatelům, kteří mají nahlášenou provozovnu v nájemním vztahu v Lounech vyjma provozoven v prostorách pronajatých od města a z důvodu nařízení Vlády ČR došlo k uzavření či omezení jejich provozu.

Zastupitelstvo města vyčlenilo na pomoc 3 miliony korun s tím, že dle podmínek schválených radou města si o podporu ve formě daru ve výši 10 tisíc Kč mohou požádat fyzické či právnické osoby, které podnikají dle živnostenského zákona, mají provozovnu pronajatou od třetí osoby a v souvislosti s nařízením vlády byla jejich provozovna uzavřena.

Žádosti podnikatelů s nájemní smlouvou uzavřenou s městem posuzuje rada města individuálně. Již dříve rada města schválila prominutí poplatku na rok 2020 za umístění předzahrádek na celém území města.

My vám tuto informaci přinášíme pouze jako „prostředníci“, aby se dostala k co nejvíce občanům. Formuláře, žádosti, výzvy a další informace najdete v odkazu níže, na stránkách města Louny.

Podle mulouny.cz