V Lounech opět dochází ke zpoplatnění parkovného. Výjezdové závory budou ještě den zvednuty.

S účinností od 29.04.2020 od 0:00 hod dochází k opětovnému zpoplatnění parkovného ve vymezených oblastech města Loun.

Jedná se o oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, v souladu s ceníkem platným před vyhlášením nouzového stavu v ČR.

Z důvodu umožnění výjezdu občanům parkujícím na parkovištích se závorovým systémem budou dne 29.04.2020 ještě výjezdové závory zvednuty. Parkování na parkovacích automatech či vjezd na parkoviště již bude probíhat v standardním režimu.

Celý článek najdete zde, a to včetně usnesení Vlády ČR.

Podle mulouny.cz