Přinášíme Vám krátký přehled nových opatření, které začali platit od dnešní půlnoci na celém území ČR.

NOUZOVÝ STAV A OMEZENÝ POHYB

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dní od 12. března 2020. V rámci nouzového stavu je omezen pohyb osob na území České republiky od 16. března 2020, a to prozatím do 11. dubna 2020.

Jednotlivá opatření související s nouzovým stavem jsou zveřejněna na webu Úřadu vlády ČR.

POVINNÁ DOMÁCÍ KARANTÉNA

Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hod platí, že všem občanům České republiky a cizincům s povoleným pobytem na území České republiky nad 90 dnů bude povinně nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů po návratu na území České republiky bez ohledu na zemi, ze které se vracejí.

NOŠENÍ OCHRANÝCH POMŮCEK

Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hod se zákaz pohybu na veřejně dostupných místech bez ochranných prostředků dýchacích nevztahuje na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, jestliže jsou v tomto vozidle sami.

Podle koronavirus.mzcr.cz