Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (roušky, respirátory atd.) v návaznosti na výskyt nemoci COVID-19.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 najdete níže.

POKYNY

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí, je třeba dát dva pytle do sebe a vnější dezinfikovat.
  2. Přesvědčte se, zda-li jsou pytle skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze do černé popelnice (kontejneru) na směšný komunální odpad.
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.