S ohledem na nastalou situaci pořádá město Louny mimořádný sběrový týden.

Ve dnech 20.03.2020 až 22.03.2020 bude možné odložit

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (větve, tráva, listí, zbytky rostlin apod.) do kontejnerů přistavených v ulicích Parašutistů, Tomanova, V Domcích, 5. května, Javorová, Bezručova, Dobroměřická a do městských částí Brloh a Nečichy, tj. na místech jako při standardní bio sobotě, upřesnění rozmístění uvedeno v mapě.

V pracovních dnech 23.03.2020 až 27.03.2020 bude možné odložit

Velkoobjemový odpad (vybavení domácností jako nábytek, koberce, lina, matrace apod.), elektrozařízení a železný odpad – na sídlištích ke kontejnerovým stáním, u rodinných domů před budovu, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikacích.

  • Sběrový týden je určen pouze pro výše uvedené odpady
  • Není určen pro odvoz směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu či nebezpečných odpadů.
  • Akce je pořádaná pro občany města.
  • Svoz komunálního i separovaného odpadu bude probíhat dle harmonogramu beze změny.
  • Občany žádáme o respektování nastavených pravidel a opatření, aby poskytnutím této mimořádné možnosti nedocházelo ke zhoršení situace na veřejných prostranstvích.

Město Louny, Odbor správy majetku

Podle mulouny.cz