Dnes odpoledne (14.4.2020) proběhlo další jednání Vlády ČR. Přinášíme aktuální informace o uvolňování jednotlivých opatření, z oboru školství a vzdělávání.

Školy se neotevřou najednou

Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že postupné otevírání bude platit i pro školy. Nejméně se počítá s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Od 20. dubna

Nejdřív by se mohli studenti vrátit na vysoké školy, i to však bude omezené, platí to pouze pro studenty posledních ročníků. Při společných aktivitách jich bude moci být maximálně pět. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky. Další otevírání českých univerzit bude záviset na vývoji epidemie koronaviru.

Od 11. května

Pokud to situace dovolí, mohly by se v tento den otevřít školy pro maturanty, jde například o konzultace s pedagogy.

Od 25. května

Škola by se mohla otevřít pro mladší žáky. Výuka na prvním stupni přitom bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze patnáct dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol.

Po 1. červnu

Po tomto termínu počítá ministerstvo školství s prvními maturitními zkouškami. V červnu se pak odehrají také přijímací zkoušky na střední školy. Formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci, netýká se to studentů posledních ročníků.

Aktuálně k 14.4.2020 podle Vlády ČR a ČT24