Jak cestovat dopravními prostředky v době epidemie koronaviru? Nabízíme pár jednoduchých pravidel a doporučení.

• nevstupujte bez ochranné roušky (šátku nebo šály)
• dodržujte základní pravidla osobní hygieny (kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesníků)
• při čekání na zastávce i během cesty udržujte, pokud je to možné, odstup od ostatních cestujících
• vyvarujte se fyzického kontaktu s ostatními cestujícími
• minimalizujte kontakt s částmi vozidla
• respektujte ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem
• v autobusu použijte k nástupu a výstupu středové nebo zadní dveře
• omezte cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum, v případě nemoci nepoužívejte veřejnou dopravu vůbec

Podle Facebooku Města Louny