Vzhledem k složité situaci, která nastala u všech žáků, kteří se letos připravují na přijímací zkoušky, se Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech rozhodlo uspořádat tzv. „Přijímačky nanečisto“.

Ve středu 27. května 2020 (pro žáky 9. ročníku) a ve čtvrtek 28. května 2020 (pro žáky 5. ročníku) se na gymnáziu uskuteční Přijímací zkoušky nanečisto.

Využijí se pro ně ilustrační didaktické testy vypracované společností Cermat, která zajišťuje testy pro jednotnou přijímací zkoušku pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou. „Přijímačky nanečisto“ proběhnou za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, za kterých budou uchazeči o studium na gymnáziu konat jednotnou přijímací zkoušku v termínech 8.6. a 9.6. 2020.

Testy budou korespondovat s typy zadání a úloh, které lze očekávat v „ostrých“ přijímacích testech. Účastníci se seznámí s jejich podobou, formou vypracování a odpovědí, vyzkouší si časové omezení na jejich vypracování a tím i „přijímačkový stres“.

Pro účastníky, kteří na škole navštěvovali přípravné kurzy k přijímací zkoušce, je účast zdarma, pro ostatní zájemce je stanovena cena 50,- Kč

Další informace a přihlášku najdete na webových stránkách školy.

Podle glouny.cz