Mapa znázorňuje systém označující bezpečné země pro cestování, tzv. semafor. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi.

Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Na občany a rezidenty zemí EU+, které spadají od oranžové a červené kategorie, se budou nadále vztahovat podmínky pro vstup definované ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. nadále platí, že občané těchto zemí nemohou do ČR cestovat za turistickým účelem). Podmínky vymezené ochranným opatřením platí obdobně i pro občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU. Pokud země jejich bydliště spadá do oranžové nebo červené kategorie, musí občané ČR s bydlištěm v této zemi předložit po vstupu do ČR test nebo podstoupit karanténu, pokud nesplňují jednu z výjimek vymezenou opatřením.

Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.

Podle koronavirus.mzcr.cz