Přinášíme novinky ze domova seniorů v Lounech.

Povolené návštěvy

  • Od pondělí 25.5. jsou opět povoleny návštěvy.
  • Počítejte prosím s některými omezeními a buďte ohleduplní.
  • Musíme se řídit metodikou MPSV. Návštěvy budou probíhat každý den od 10 do 18 hodin.
  • Mohou přijít maximálně dvě osoby a návštěva může trvat maximálně 1 hodinu.
  • Návštěvník bude mít po celou dobu pobytu roušku a při vstupu si u recepce provede dezinfekci rukou, dále podepíše prohlášení o svém zdravotním stavu, recepční návštěvě změří teplotu.
  • Pokud bude naměřená teplota vyšší než 37,2OC, nebude návštěva do DSUP vpuštěna. 
  • Přinesené a omyvatelné věci budeme  dezinfikovat.
  • V případě příznivého počasí využívejte prosím zahradu. Je to nejbezpečnější způsob kontaktu.
  • Pro úplnost jen dodávám, že zákaz pobytu mimo domov u klientů stále trvá. Mělo by se to změnit 8.6.2020.

Zpráva od paní ředitelky

Dobrý den přátelé, jsme stále bez covid a jsme v pořádku. Máme pro Vás dobrou zprávu. Od pondělí 25.5. jsou opět povoleny návštěvy. Strašně se těšíme, ale počítejte prosím s některými omezeními. Návštěvy budou probíhat každý den od 10 do 18 hodin. Mohou přijít maximálně dvě osoby a návštěva může trvat maximálně 1 hodinu. Návštěvník bude mít po celou dobu pobytu roušku a při vstupu si u recepce provede dezinfekci rukou. Návštěvník podepíše u recepce prohlášení o svém zdravotním stavu v souvislosti s covid. Recepční návštěvě změří teplotu. Přinesené a omyvatelné věci Vám odezinfikujeme. Moc prospějete a pomůžete, když vezmete navštíveného na zahradu. Je to nejbezpečnější způsob kontaktu a čerstvé ovzduší nám prospívá. Nechceme Vás těmito podmínkami prudit , ale řídíme se metodikou MPSV. Věříme, že časem se zase posuneme o kousek blíž normálu. Pro úplnost jen dodávám, že zákaz pobytu mimo domov u klientů stále trvá. Mělo by se to změnit 8.6.2020. Přijďte, rádi Vás uvidíme. Není nad to, když je rodina pohromadě. Fakt se těšíme.
Za všechny v domově
Jana Černá – ředitelka

Podle Facebooku DSUP Louny a webu DSUP Louny (také autoři náhledové fotografie)