Během víkendu chceme s Vaší pomocí roznést cca 8 tisíc informačních letáků do všech schránek ve městě. Letáky a lokality pro roznos budou k dispozici od 9:30 do 16:30 v Infocentrum Louny.

V průběhu dne nám Krajská hygienická správa potvrdila 2️⃣pozitivní testy u osob s bydlištěm v okrese Louny. Bližší informace o testovaných osobách hygienici (celkem logicky) neposkytují.

Od úterý dojde k uzavření všech mateřských škol s výjimkou MŠ Přemyslovců. Do této mateřinky můžou samozřejmě i děti (pracujících rodičů) z ostatních lounských mateřinek.

Další opatření přijal také domov pro seniory. Od dnešního dne se ruší přijímání balíčků od rodin a přátel klientů. Pokud chcete napsat klientům Dsup Louny dopis, pošlete email na cerna@domovd.cz nebo hetzerova@domovd.cz. V domově ho vytisknou a doručí adresátovi. Personál je také připraven klientům zařídit videohovor přes skype.

Vrchlického Divadlo se rozhodlo prodloužit divadelní sezonu 2019/20 do konce roku 2020 tak, aby diváci nepřišli o žádné představení či koncert z abonmá 19/20. Snaží se přesunout všechna neodehraná představení z letošního jara na podzim. Nová divadelní / abonentní sezona začne 1. ledna 2021, nové divadelní předplatné se proto bude prodávat až od listopadu tohoto roku.

Louny a okolí šijí roušky, což dokazuje každodenní přísun hotových roušek na radnici a také točící se materiál v rouškyPOINTu na radnici. Díky moc!

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady – https://1url.cz/@osetrovneOSVC

Pokud si to můžete dovolit, podpořte prosím některou z lounských restaurací tím, že u nich objednáte víkendový oběd nebo večeři. Seznam restaurací i s kontakty najdete na http://1url.cz/@RestauraceLouny

Mgr. Pavel Janda, starosta města Loun

PODLE FACEBOOKU MĚSTA LOUNY – ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK