V návaznosti na čtvrteční jednání Krizového štábu Ústeckého kraje, kterého se videokonferenčně účastnil starosta města, proběhlo jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností (ORP) Louny.

Podle mulouny.cz