Vážení lounští,

pátek 20.3.2020, a dnešní várka informací ℹ️ ke koronaviru. Jako obvykle Vás poprosím o sdílení, aby se informace dostala k co nejvíce lidem.

Zasedal krizový štáb, tiskový výstup najdete zde – https://1url.cz/@KrizovyStabLN3.

Zítra a v neděli bychom potřebovali pomoct roznosem infoletáku do poštovních schránek ?, pokud přijdete k Městskému Infocentrum Louny, dostanete nitrylové rukavice a štos infoletáků na roznos. Díky všem za pomoc!

Dnešek nepřinesl změnu v počtu zjištěných pozitivních osob na koronavirus. Hygienici u okresu Louny stále evidují nulu, ale to neznamená, že se na území okresu nemůže pohybovat osoba s koronavirem. ☣️ Proto prosím dbejme všichni doporučení lékařů, hygieniků i vládních omezení a nosme roušky ?.

Dnešek bohužel přinesl i špatné zprávy. Provozovatel lékařské pohotovosti městu oznámil, že bez potřebných ochranných pracovních pomůcek (mj. respirátorů FFP3 ?) není schopen udržet pohotovosti (dětskou i dospělou) v provozu. Město bohužel nedisponuje respirátory FFP3, obchodování s nimi vláda zakázala a jejich distribuci si stáhla pod sebe. K dnešnímu dni jsme však žádný takový respirátor nedostali. Snad by měly respirátory FFP3 být v letadlech ✈️, která dnes přiletěla z Číny ?, požádali jsme proto kraj o jejich případné dodání, tak aby pohotovost mohla obnovit provoz.

V případě potřeby akutního ošetření využijte nemocnici ? v Mostě, Slaném nebo v Žatci.

Začínají se nám na rouškyPOINT? vracet látkové roušky, které dál distribujeme. Po řidičích MHD ?, klientech pečovatelské služby se dnes dostalo například na členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, poštovní doručovatelky České pošty ?, část lékáren a další.

Pro případ dodávky většího množství roušek od vlády jsme připravili distribuční systém pro občany města, který spustíme, jakmile (pokud) roušky dostaneme.

Z provozně-technických záležitostí zmíním, že blokové čištění ulic ? je do dovolání zrušeno ? a od pondělí do pátku bude probíhat svoz ? velkoobjemového odpadu, vzhledem k aktuální uzavírce sběrného dvora odkládejte tento velkoobjemový odpad ke kontejnerovým stáním, u rodinných domů pak před dům ?, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti provozu. Odpad bude každý den odvážen svozovou službou.

Buďte zdrávi!
Společně to dáme!

Mgr. Pavel Janda, starosta města Loun

PODLE FACEBOOKU STAROSTY LOUN MGR. PAVLA JANDY – ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK