Informace ze zasedání Krizového štábu ORP Louny které proběhlo 20.3.2020.

Informační leták z dnešního Krizového štábu

APEL NA OBČANY
 • Prosíme občany, aby respektovali nařízený STAV NOUZE VYHLÁŠENÝ PRO CELÉ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY a související usnesení vlády. Je nezbytné maximálně se zdržovat ve svých domovech a opouštět je pouze v nejnutnějších případech.
POHOTOVOST
 • Z rozhodnutí provozovatele Lounské lékařské s.r.o. jsou lékařská pohotovostní služba pro děti i dospělé a zubní pohotovost dočasně uzavřeny z důvodu nedostatečného vybavení ochrannými pracovními pomůckami (respirátory, ochranné obleky atd.). V případě potřeby akutního ošetření využijte nemocnici Mostě, Slaném nebo v Žatci.
V PŘÍPADĚ PŘÍZNAKŮ
 • V případě příznaků onemocnění koronavirem COVID-19 (dva dny trvající horečka nad 38°C, suchý kašel, dušnost ) volejte během ordinančních hodin svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu včetně případného testování. Mimo ordinační dobu praktických lékařů se obracejte na výše uvedené nemocnice.
 • V případě akutního zhoršení dušnosti (vážný pocit nedostatku vzduchu či krátkého dechu) volejte Rychlou záchrannou službu tel. č. 155 .
ČIŠTĚNÍ ULIC
 • Blokové čištění ulic je do odvolání zrušeno.
PARKOVIŠTĚ
 • Provoz parkovišť se závorovým systémem bude neomezen, výjezd a vjezd bude nepřetržitě otevřen a nebude vybírán poplatek za parkování.
ÚŘEDNÍ HODINY
NOUZOVÁ LINKA PRO SENIORY
 • Přes informační linku pro seniory (tel. č. 603 19 20 21) si mohou senioři, kteří nemají možnosti pomoci od rodiny či známých, domluvit zajištění základních potřeb – nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků. Tato služba je zajišťována ve spolupráci mezi Městskou policií, Městskou pečovatelskou službou a odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ.
 • Další informace pro seniory
PROVOZ MAD/MHD V LOUNECH
 • Městská autobusová doprava jezdí v režimu “prázdninových jízdních řádů” s tím, že minimálně do 24.3.2020 se nevybírá jízdné. Nástup a výstup je možný pouze přes druhé a třetí dveře. Toto opatření slouží k ochraně řidičů autobusů.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD OD 23. DO 27.3.2020
 • Vzhledem k aktuální uzavírce sběrného dvora odkládejte velkoobjemový odpad ke kontejnerovým stáním, u rodinných domů pak před dům, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti provozu. Odpad bude odvezen svozovou službou (tak jako to bylo v předchozích letech).
ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY A DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
 • Do odvolání jsou zakázány návštěvy v Domě s pečovatelskou službou a ve 4. poschodí domova pro seniory, který slouží také pro klienty Domova s pečovatelskou službou. Stále také platí zákaz návštěv v Domově pro seniory U Pramene Louny. Nákupy pro ubytované příbuzné je možné předat na recepci.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • Činnost mateřských škol zřízených městem Louny bude v souladu s apelem krizového štábu Ústeckého kraje nadále zachována pro děti pracujících rodičů v omezeném režimu (třídy pro max. 15 dětí). V případě omezení jejich provozu spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování zdravotních, sociálních a dalších služeb na území regionu.
MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO IZS
 • ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše (www.3zslouny.cz) bude od pondělí do pátku 6:30 – 16:00 vykonávat nezbytnou péči pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče či jiní zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
DOBROVOLNÍCI
 • POKUD CHCETE POMOCI, NECHTE na sebe kontakt na info@mulouny.cz nebo na telefonu +420 415 621 102. Děkujeme, v případě potřeby budete kontaktováni.

Podle mulouny.cz a informačního letáku