Aktuální informace k situaci s koronavirem COVID-19 ve městě Louny a jeho okolí ke dni 16.3.2020.

Podle webu MÚ Louny – originální zpráva

Nové informace

  • Úřední hodiny Městského úřadu Louny budou omezeny na pondělí a středu a to vždy mezi 13:00 – 16:00 hod. – vyřizovány budou pouze bezodkladné záležitosti po předchozím telefonickém objednání přes tel. čís. 415 621 111

  • Činnost mateřských škol zřízených městem Louny bude v souladu s apelem krizového štábu Ústeckého kraje zachována v omezeném režimu (třídy pro max. 15 dětí). V případě omezení jejich provozu spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování zdravotních, sociálních a dalších služeb na území regionu

  • ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech bude vykonávat nezbytnou péči pro děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

  • Od 16.3.2020 do odvolání Krizový štáb ORP Louny zakázal návštěvy v Domě s pečovatelskou službou a ve 4. poschodí domova pro seniory, který slouží také pro klienty Domova s pečovatelskou službou. Stále platí zákaz návštěv v Domově pro seniory

  • Provoz MHD v Lounech bude upraven tak, aby pro nástup a výstup do/z vozidel MHD byly používány pouze zadní dveře (všechny mimo dveří u řidiče). Jízdné v termínu od 16. do 24.3.2020 nebude vybíráno

  • Provoz parkovišť se závorovým systémem bude neomezen, výjezd a vjezd bude nepřetržitě otevřen a nebude vybírán poplatek za parkování
  • Přes informační linku pro seniory tel. č. 603 19 20 21 si mohou senioři, kteří nemají možnosti pomoci od rodiny či známých, domluvit zajištění základních potřeb – nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků. Tato služba bude zajišťována ve spolupráci mezi Městskou policií, Městskou pečovatelskou službou a odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Louny.
  • Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou hlásit prostřednictvím emailu info@mulouny.cz nebo na telefonním čísle 415 621 102. V případě potřeby budou osloveni.

V Lounech, dne 16.3.2020
Za Krizový štáb ORP Louny
Mgr. Pavel Janda, starosta města