Po vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády ČR zasedal 13.3.2020 Krizový štáb obce s rozšířenou působností Louny.

Krizový štáb vzal na vědomí, že podle informací Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v pátek 13.3.2020 v poledne, nebyl zaznamenán žádný pozitivně testovaný případ na koronavirus pro území města Louny a obcí spadajících do území správního obvodu ORP Louny.

K ČEMU ŠTÁB DOSPĚL?

Podle mulouny.cz