Náš web se snažáme neustále vylepšovat. Pro zajímavost; denně editací strávíme minimálně 3 hodiny. Každý den od 15. března 2020. Děláme to ale s radostí, pro Vás. I přesto se tu ale můžou objevit chyby, nebo něco může přestat fungovat a další podobné problémy. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, a navrhujte změny.

Nahlaste chybu, navrhněte změnu. Ozveme se Vám, a problém se pokusíme vyřešit co nejrychleji. Kontaktovat nás můžete pomocí jednoduchého formuláře zde.